Eila Seppä, numera bosatt i Tavastehus, minns att det första intrycket av altartavlans form var överrumplande.

”Då man i domkyrkorna vant sig att få se altartavlor som når ända upp till himlen, såg den här ut som en liten fläck”. Enligt henne vande man sig vid formen med tiden.

Jussi Annala tjänstgjorde som kyrkoherde vid den tid då kyrkan i Östermark uppfördes. Kyrkoherde Annalas dotter Eeva Niemi minns att det var arkitekten Elsi Borg som föreslog för byggnadskommissionen att Tove Jansson skulle göra altartavlan.
 

Östermarkbon Timo Suovaara arbetade som eldare i kyrkan och han följde i smyg med Tove Janssons arbete med målningen.
 
”Först gick jag fram till henne, men det tyckte hon inte om, hon ville inte bli påtittad. Hon körde ut mej. Men jag gömde mej bakom högarna med byggnadsmaterial och höll mej tyst som en mus.”

Svante Lähdes (1983-1975) var med om att bygga kyrkan i Östermark från början till slut, först i tjänst hos entreprenören Kosti Holmén, och efter dennes död hos Paavo Räihä, som verkade som ansvarig arbetsledare. Hans yrke var att blanda betongmassa, men han gjorde också andra betong- och bisysslor vid behov.